۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرشیو ماهانه : بهمن ۱۳۹۷

چرا خداوند این قدر به مسئله “محرم و نامحرم” اهمیت داده و عذاب‌های سختی برای کسی که در این موضوع از حد و مرز میگذره قرار داده؟

چرا خداوند این قدر به مسئله “محرم و نامحرم” اهمیت داده و عذاب‌های سختی برای کسی که در این موضوع از حد و مرز میگذره قرار داده؟

خداوند متعال به تمامی احکامش اهمیت می‌دهد، اگر چه یک لقمه نانی باشد که تهیه می‌کنید و می‌خورید، یا یک جرعه آبی که می‌نوشید، و یا یک قطره نجسی که روی پوست شما بنشیند، هر چند که از خون و یا نجاسات داخل بدن خودتان باشد، و یا حتی موی مرداری که نه روی تن شریف شما، بلکه روی لباس شما بنشیند. لذا برای جزئی‌ترین امور نیز احکام وضع نموده است.