۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

طبیعت انقلاب

طبیعت انقلاب

امام خمینی (ره): شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلابها جدا است: هم در پیدایش و هم‏ در کیفیت‏ مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام. طبیعت انقلاب   ‏‏از بارزترین خصلت های پسندیده روحی و معنوی رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره)، اطمینان و آرامش خاطر بود، آنهای که […]