۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پس از انفجار بزرگ (بیگ بنگ)،

پس از انفجار بزرگ (بیگ بنگ)،

آیا اگر عالم هستی و جهان طبیعت،قابل شناخت علمی نباشند، ربّ و نیاز به ربّ اثبات شود؟! یا همین نظام علیمانه و حکیمانه، دلیل بر اثبات خالق و ربّ می‌باشد؟!